Home > Zoom integration > Jak se odpojit od Zoomu

Jak se odpojit od Zoomu

Follow the instructions below to disconnect your Lead Agent account from Zoom. Podle pokynů níže odpojíte svůj účet Lead Agenta od Zoomu.

  1. Přihlaste se ke svému účtu Lead Agent.
    1.1 Můžete změnit jazyk aplikace, nahradit „cs“ v adrese URL na „en“ a stisknout tlačítko Enter.
  2. V pravém horním rohu klikněte na avatar, který otevře rozevírací nabídku, klikněte na Nastavení.
  3. Na obrazovce Nastavení přejděte do dolní části stránky a najděte možnost Integrace zoomu. Klepnutím na pole otevřete nastavení integrace zoomu.

  4. Na obrazovce integrace Zoom se zobrazí tlačítko „Odebrat integraci“. Pokud místo toho uvidíte tlačítko „Integrovat nyní“, znamená to, že Zoom ještě není připojen k vašemu účtu Lead Agent.

  5. Klikněte na Odebrat integrace a v potvrzovacím okně klikněte na Odebrat.

  6. Po úspěšné odpovědi zoomu budou všechna nastavení zoomu trvale odstraněna z Lead Agent a budete přesměrováni zpět na obrazovku Nastavení Lead Agenta se zprávou.