Home > Reports > Jak generovat reporty (individuální účty a agentské účty)

Jak generovat reporty (individuální účty a agentské účty)

Na navigačním postranním panelu klikněte na Reporty a vyberte si typ reportu, který chcete zobrazit (v našem příkladu níže jsme vybrali reporty pipelinu).

 

V případě, že máte více pipelinů (plánů obchodního procesu), můžete vybrat ten, ze kterého chcete report vygenerovat:

 

Vyberte časové období, ze kterého chcete report vygenerovat, a klikněte na „Aplikovat“:

A je to, váš report se vygeneruje.