Home > Reports

Reports

Jak generovat reporty (individuální účty a agentské účty)
Na navigačním postranním panelu klikněte na Reporty a vyberte si typ reportu, kt... more
Týmové účty - Generování reportů týmu
Týmový účet umí sledovat a měřit úspěch všech svých členů generováním reportů. ... more