Home > Kontakty > Co je to Blacklist?

Co je to Blacklist?

Kontakt, který zařadíme do Blacklistu je osoba, která si nepřeje již dostávat žádné zprávy (SMS nebo e-mail).

You can change the status of a contact to Blacklisted via the Lead Agent GO mobile app or via the web version in the contact profile

Můžete změnit stav kontaktu a vložit ho na Blacklist prostřednictvím mobilní aplikace Lead Agent GO nebo prostřednictvím webové verze v profilu kontaktu:

Upozorňujeme, že pokud vložíte daný kontakt na Blacklist, již v budoucnu nemůžete změnit jeho status na aktivní. To může udělat pouze kontakt sám.

Pokud se kontakt, který je již na Blacklistu, zaregistrje do JAKÉHOKOLI z vašich formulářů nebo prostřednictvím klíčového slova, Lead Agent automaticky změní stav kontaktu z Blacklistu na AKTIVNÍ a kontakt může dále přijímat zprávy od vás.

Kontakty se mohou dostat na Blacklist dvěma způsoby:

  • Zasláním klíčového slova "stopsms" na vaše virtuální číslo, poté obdrží SMS zprávu s odkazem na vaši uživatelskou zónu, kde se může jak přihlásit, tak i odhlásit k odběru vašich zpráv (SMS a e-mail).
  • Prostřednictvím uživatelské zóny, kde se může přihlásit či odhlásit z odběru zpráv (SMS a e-mail).