Home > Reports > Týmové účty - Generování reportů týmu

Týmové účty - Generování reportů týmu

Týmový účet umí sledovat a měřit úspěch všech svých členů generováním reportů.

Pokud jste v režimu Agent, změňte prosím typ účtu na „Manager“:

Na postranním panelu navigace klikněte na Reporty a vyberte typ přehledu, který chcete vygenerovat:

- Reporty Pipeline
- Průměrný výkon

V našem příkladu vybereme pipeline.
Z uvedených možností vyberte typ reportu, který chcete vygenerovat.

Po výběru typu reportu vyberte člena týmu, u kterého chcete report vygenerovat. Reporty od všech členů týmu se zobrazí v rozbalovací nabídce:

 Vyberte si Pipeline, ze kterého chcete vygenerovat report (členové vašeho týmu mohou mít více různých pipelinů):Nyní vyberte časové období, ze kterého chcete report vygenerovat, a klikněte na Aplikovat:

Jakmile vyberete všechny tyto předvolby, bude vygenerován váš report.